لطفا کمی صبر کنید

پاسخ معاون شهردار به ابهامات باغ کتاب/تهران نیازمند مال فرهنگی

مدیرعامل باغ کتاب به ابهامات این مجموعه پاسخ داد.