لطفا کمی صبر کنید

مدیرعامل بیمه سلامت خبر داد: تدوین 100 پروتکل برای خرید خدمت در سال 97 در استان ها

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه سال آینده استان‌ها موظف هستند که پروتکل های خرید درمان را براساس گایدلاین انجام دهند، گفت: براین اساس 100 پروتکل در اختیار استان ها قرار می‌گیرد تا در چارچوب آن خرید خدمت انجام دهند.