لطفا کمی صبر کنید

مجلسی‌ها مجوز دست درازی به جیب کارگران را صادر کردند/به کارگران اعلام می‌کنیم یک ریال بابت درمان پرداخت نکنند

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با انتقاد از مجلس برای دور شدن از قشر کارگر و نزدیک شدن به علایق مرفهان در جامعه و نیز سهم‌خواهی‌های آنها از مجموعه‌ای که متعلق به کارگران است، یادآور شد: حال که جامعه کارگری را از خود جدا کرده‌اند باید بدانند اگر سال آینده درمان مستقیم و مشکل بخش حقوقی در سازمان تامین اجتماعی حل نشود، از بخش تامین اجتماعی منفک می‌شویم و به کارگران اعلام می‌کنیم یک ریال بابت درمان پرداخت نکنند.