لطفا کمی صبر کنید

این اجرا را از دست ندهید / «حکایت زنان نامرئی جامعه»

کارگردان نمایش «شلتر» با بیان اینکه شنبه ۱۹ اسفند ماه اجرای این نمایش به صورت همت عالی خواهد بود، اظهار کرد: این نمایش فقط تا ۲۵ اسفند ماه روی صحنه خواهد ماند و قطعا هیچ بازتولید دیگری از این نمایش در تهران نخواهیم داشت.