لطفا کمی صبر کنید

قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» بدون جرم انگاری، بی ارزش است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، قانون حداکثر استفاده از توان داخل را یکی از مهم ترین قوانین حمایت از تولید ملی دانست.