لطفا کمی صبر کنید

برای زنان هموطنم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی روز مادر و زن را به بانوان ایران‌زمین تبریک گفت.