لطفا کمی صبر کنید

پرداخت 70 میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد مشاغل خانگی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران از پرداخت 70 میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد مشاغل خانگی در سال 96 خبر داد.