لطفا کمی صبر کنید

بیشترین آسیب های حوادث چهارشنبه سوری/ وضعیت تخت های سوختگی

مراسم چهارشنبه آخر سال در این سال ها، همواره با حوادثی ناگوار رقم خورده که باعث شده برخی خانواده در آستانه سال نو، گرفتار بیمارستان و درمان سوختگی فرزندان خود باشند.