لطفا کمی صبر کنید

سهم اندک مترو از جابجایی های شهری/ راهکار تامین کمبوداعتبارات

مدیرعامل متروی تهران گفت: مترو در این سالها نتوانسته سهم خود را از جابجایی های روزانه شهروندان تهرانی به دست بیاورد.