لطفا کمی صبر کنید

نژاد بهرام : بافت فرسوده تهران فرمول پذیر نیست

عضو کمیسیون عمران و شهرسازی گفت: «بهسازی محیط، زخمهای عمیق بافتهای فرسوده را بهبود می‌بخشد.»