لطفا کمی صبر کنید

راکعی : ایجاد 110 مخصوص زنان در تهران / تاسیس تئاتر مخصوص بانوان/ 30 درصد زنان شهرداری ارتقا شغلی می یابند

مشاور شهردار تهران در امور بانوان گفت: تصمیم بر این است که زنان در شهرداری تهران 30 درصد افزایش ارتقا شغلی داشته باشند زیرا سالهاست که به زنان شاغل در شهرداری توجه ای نشده است ، بعضی از این زنان با توجه به تخصصی که دارند سالهاست پیشرفتی در فضای کاری نداشته اند.