لطفا کمی صبر کنید

بافت فرسوده تهران فرمول پذیر نیست

عضو کمیسیون عمران و شهرسازی گفت: «بهسازی محیط، زخم های عمیق بافت های فرسوده را بهبود می‌بخشد.»