لطفا کمی صبر کنید

ایجاد فوریت های پلیسی 110 برای زنان در تهران/ تاسیس مرکزتئاتر مخصوص بانوان/ 30 درصد زنان شهرداری ارتقا شغلی می یابند

مشاور شهردار تهران در امور بانوان گفت: تصمیم بر این است که زنان در شهرداری تهران 30 درصد افزایش ارتقا شغلی داشته باشند زیرا سال هاست که به زنان شاغل در شهرداری توجه ای نشده است، بعضی از این زنان با توجه به تخصصی که دارند سالهاست پیشرفتی در فضای کاری نداشته اند.