لطفا کمی صبر کنید

شوک معنی‌دار به ساخت و ساز

موضوع تدوین برنامه‌ها و راهبردهای اداره شهرتهران از نخستین برنامه‌های شورای دوم پایتخت بود با این هدف که نابسامانی‌ها و بی‌برنامگی‌ها پایان یابد و آسیب‌هایی که به شهر وارد شده ـ با وجود آن که برنامه‌های عمرانی بزرگی هم صورت پذیرفته بود ـ جبران شود بنابراین تهیه طرح جامع شهرتهران بعد از تهیه اولین طرح جامع در سال 84 و فراتر از آن تهیه چشم‌انداز 20 ساله پایتخت برای نخستین‌بار در دستور کار قرار گرفت.