لطفا کمی صبر کنید

جزییاتی از فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

مدیر کل متوسطه اول و مسئول کمیته فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس، جزییاتی از فرایند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس را تشریح کرد.