لطفا کمی صبر کنید

نمی‌توان محور ۱۷ شهریور را باز و میدان حسین را بست

عضو سابق شورای شهر تهران گفت: نمی توانیم محور 17 شهریور را باز کنیم ومیدان امام حسین بسته باشد. در تهران نیازمند داشتن یک فضاهایی برای برگزاری مناسبت ها، مجالس آیینی هستیم.