لطفا کمی صبر کنید

لزوم جلوگیری از ساختمان سازی به دست افراد غير متخصص

مشاور رئيس جمهور در امور نوسازی بافت فرسوده گفت: مسئولان شهرداری باید از سپردن امور ساخت و ساز به دست افراد غیرمتخصص جلوگیری کنند.