لطفا کمی صبر کنید

سهم‌خواهان در پی استیضاح ربیعی هستند/کارگران مراقب باشند سرشان کلاه نرود

حسین حبیبی با انتقاد از تلاش‌های برخی مجلسی‌ها برای استیضاح وزیر کار گفت: به نظر می‌رسد می‌خواهند به خاطر سهم‌خواهی و باندبازی، کارگران را قربانی کنند حال آنکه؛ کسی که عملکردش ضیعف است و باید استیضاح شود، آقای قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت است.