لطفا کمی صبر کنید

ارسال هدایای نقدی متخصصین پوست برای زلزله زدگان کرمانشاه

کمک های نقدی انجمن متخصصین پوست ایران به منظور تهیه اقلام مورد نیاز زلزله زدگان کرمانشاه، در قالب کارت خرید، تامین و ارسال شد.