لطفا کمی صبر کنید

افتتاح سامانه موبایلی برخط ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی

سامانه موبایلی برخط ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی توسط فرمانده ناجا افتتاح شد.