لطفا کمی صبر کنید

هوای تهران امروز سالم است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هوای تهران با شاخص 90 در وضعیت سالم قرار گرفت.