لطفا کمی صبر کنید

پلیس با هر جرم مشهود و ناهنجاری اجتماعی برخورد می کند

فرمانده نیروی انتظامی گفت: پلیس براساس وظیفه خودش با هر جرمی که مشهود بدون اغماض برخورد می کند.