لطفا کمی صبر کنید

سرقت از موسسه مالی اعتباری کوثر با تهدید انفجار بمب

صبح امروز یکی از شعب موسسه مالی اعتباری کوثر در تبریز مورد سرقت قرار گرفت.