لطفا کمی صبر کنید

پلیس انگلیس قواعد بین المللی را رعایت نکرده است / بعد از بررسی‌های صورت گرفته قطعا واکنش قاطعی خواهیم داشت

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره کوتاهی یا اهمال پلیس انگلیس در وقوع چنین وضعیتی، عنوان کرد: در چند ساعت، چند نفر به یک مکان که از نظر عرف بین الملل باید مورد صیانت پلیس باشد، وارد می شوند، بنابراین مشخص است که پلیس انگلیس قواعد بین المللی را رعایت نکرده؛ بعد از بررسی‌های صورت گرفته قطعا ما واکنش قاطعی خواهیم داشت.