لطفا کمی صبر کنید

سنت حسنه کاشت درخت سرمایه‌ خوبی برای آیندگان است

معاون فرهنگی اوقاف شهرری گفت: سنت حسنه کاشت درخت افزون بر ثواب اخروی از نظر اجتماعی بسیار اهمیت دارد چراکه کاشت درخت سرمایه‌ای برای آیندگان است.