لطفا کمی صبر کنید

فراگیری سونامی بیکاری در استان تهران/ نظام اداری ما بیمار است

معاون اقتصادی استانداری تهران گفت: سونامی بیکاری در استان تهران فراگیر شده است و همه جوانان ما مشکل اشتغال دارند.