لطفا کمی صبر کنید

فعالیت داروخانه‌های زنجیره‌ای در کشور مورد قبول نیست

سخنگوی سازمان غذا و دارو ضمن غیر رسمی خواندن فعالیت داروخانه‌ها زنجیره‌ای در کشور گفت: این پدیده در نظام دارویی ما قابل پذیرش نیست.