لطفا کمی صبر کنید

صحت هفتمین انتخابات نظام پزشکی تایید شد

رئیس هیئت نظارت مرکزی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی صحت این انتخابات را تایید کرد.