لطفا کمی صبر کنید

تاثیر تمرین‌های مقاومتی در کند شدن پیشرفت "ام اس"

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد تمرین‌های مقاومتی می‌تواند به کند شدن پیشرفت‌ بیماری ام اس می‌شود.