لطفا کمی صبر کنید

طرح مدیریت پسماند بدون در نظر گرفتن کودکان طرحی ناقص است

بیست و یکمین جلسه کمیته محیط زیست صبح امروز با حضور رییس و مشاوران این کمیته با موضوع بررسی طرح جامع مدیریت پسماند تشکیل جلسه داد.