لطفا کمی صبر کنید

پیک های نوروزی نقشی در تعمیق یادگیری نداشتند

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تجارب زیستی ما نشان می داد پیک نوروزی تبدیل به یک روند فرسایشی شده است و برای همین داستان گویی را جایگزین این پیک ها کردیم.