لطفا کمی صبر کنید

پلیس لندن در تعرض به سفارت ایران تماشاچی بود

دادستان کل کشور گفت: پلیس در تعرض به سفارت ایران در لندن به جای اینکه به وظایفش عمل کند، فقط تماشاچی بود.