لطفا کمی صبر کنید

زمان شروع به کار شورای پنجم / موعد انتخاب شهردار

یک منتخب شورای شهر پنجم گفت: شروع به کار شورای پنجم ملزم به هماهنگی مجلس و وزارت کشور برای درج در روزنامه رسمی است و پس از آن شورای پنجم شروع به کار و در اولین مرحله، شهردار انتخاب می شود.