لطفا کمی صبر کنید

۱۲۷ اثر منقول در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد

ایلنا: در جلسه کمیته آثار منقول، ۱۲۷ اثر تاریخی ارزشمند شامل تابلوهای نقاشی، برخی از اشیای تاریخی موزه ملی و سنگ قبر و کتیبه در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.