لطفا کمی صبر کنید

بخش زیادی از هزینه ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی، سهم دولت است

معاون قوه قضائیه گفت: در قضیه‌ ثبت سند خودرو این‌گونه القا شده که اگر به دفاتر مراجعه کنند، باید هزینه‌ زیادی بپردازند؛ در حالی که بخش زیادی از این مبلغ سهم دولت است.