لطفا کمی صبر کنید

نقش نخبگان در نهادینه‌سازی حجاب/ادعای فردی بودن حکم حجاب باطل است

عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با رد برخی استدلال‌ها در مورد فردی بودن حجاب معتقد است حتی فردی دانستن حجاب مانع از دخالت حکومت در اجرا و تعریف حجاب استاندارد در حریم عمومی نمی‌شود.