لطفا کمی صبر کنید

شهرداری مالک پارک های شهر نیست / پارک های تهران تهی از فعالیت های فرهنگی

یکی از نیازمندی‌های اساسی جامعه ایرانی محل‌های فرهنگی و تجمعات نشاط و شادی آور اجتماعی است. از جمله مکان‌هایی که می‌توان از ظرفیت آن استفاده مناسبی کرد، پارک‌های بلا استفاده شهر هستند.