لطفا کمی صبر کنید

بیمار همودیالیزی زیر چتر حمایت علوم پزشکی شیراز

به هزار و ۸۰۰ بیمار همودیالیزی و دیالیز صفاقی در شیراز خدمات رایگان ارائه می‌شود.