لطفا کمی صبر کنید

ایجاد کارگاه‌های مختلف برای توانمندسازی نیازمندان

معاون توانمندسازی بنیاد خیریه وفاق سبز علوی اظهار داشت: این بنیاد طرحی به نام سفره‌های علوی ایجاد کرده که به طرح خیرات نان معروف است؛ در حال حاضر این طرح در تهران و 10 استان دیگر در حال اجرا است.