لطفا کمی صبر کنید

ثلاث ۳ بار ازدواج کرده و همسرانش را طلاق داده/ متهم دارای سابقه کیفری مواد مخدر و ایراد ضرب و جرح است

براساس پرونده شخصیت تشکیل شده برای عضو فرقه دراویش این فرد ۳ بار ازدواج کرده و هر سه بار همسران خود را طلاق داده است.