لطفا کمی صبر کنید

هنرستانی‌ها می‌توانند بدون کنکور در دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای تحصیل کنند

مدیرکل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای آموزش و پرورش گفت: همه هنرجویان هنرستانی می‌توانند بدون کنکور وارد دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای شوند؛ ضمن اینکه بر اساس برنامه ششم، 50 درصد دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم باید در هنرستان‌ها تحصیل کنند.