لطفا کمی صبر کنید

عملکرد ربیعی فراتر از حد انتظار است

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: همه سازمان‌ها و نهادها مشکلاتی دارند اما آنچه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اجرا شده، فراتر از حد انتظار بوده است.