لطفا کمی صبر کنید

سبک زندگی هنوز به گفتمان غالب و مسلط تبدیل نشده است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سبک زندگی هنوز به گفتمان غالب و مسلط تبدیل نشده است.