لطفا کمی صبر کنید

سلفی جالب یک غواص از زباله های دریایی +فیلم

ریختن زباله در دریا می‌تواند بر روی انسان‌ها و جانوران دیگر تاثیرات مخرب فراوانی داشته باشد.