لطفا کمی صبر کنید

تذکر در خصوص تأخیر در اجرای برنامه های استقبال از بهار

یک عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به آسیب های اجتماعی و مشکل سلامت روان بگذاریم مردم در آرامش زندگی کنند.