لطفا کمی صبر کنید

صدور اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشور

سازمان هواپیمایی ایران به دنبال سقوط هواپیما ترکیه ای در شهرکرد، اطلاعیه ای صادر کرد.