لطفا کمی صبر کنید

شهر نازیبا هزینه‌های فصلی بالاتری دارد

برای طراح و معمار نام‌آشنای بوستان آب وآتش، وجود عناصر نازیبا در سطح شهر بیش از هرچیز آزاردهنده‌است؛ عناصر نازیبایی که در گوشه‌گوشه شهرهای ما جاخوش‌کرده‌اند و زیبایی‌های موجود را هم رفته‌رفته می‌بلعند. به‌همین‌دلیل مهرداد مال‌عزیزی بیش از هرچیز بر زیباترکردن ساختاری شهرها تاکیددارد؛ چراکه معتقداست شهری که ذاتا زیباست با صرف هزینه‌های بسیار اندک و طرح‌های ساده در ایامی مانند نوروز زیباتر می‌شود و شهر نازیبا با صرف هزینه‌های سنگین هم راه به زیبایی نمی‌برد.