لطفا کمی صبر کنید

آمیختگی مراسم چهارشنبه سوری با رفتار‌های افراطی/ جوانان، آسیب پذیرترین قشر در مراسم‌های چهارشنبه آخر سال

یک رفتار شناس اجتماعی گفت: طی سال‌های اخیر شاهد آمیختگی برخی رفتار‌های پر خطر و افراطی با مراسم‌های ویژه چهارشنبه سوری آخر سال بوده ایم و این موضوع سبب آسیب وارد شدن به تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان شده است.