لطفا کمی صبر کنید

برگزاری نهمین جلسه دادگاه دکل نفتی/ اخذ آخرین دفاعیات در اردیبهشت

وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده دکل نفتی از برگزاری نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده دکل نفتی خبر داد.