لطفا کمی صبر کنید

22 اسفندماه اعلام نتایج نهایی مرحله اول انتخابات نمایندگان فرهنگیان در هیئت‌امنا صندوق ذخیره

توسط رئیس ستاد راهبردی انتخابات نمایندگان فرهنگیان در هیئت‌امنا صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام شد: 22 اسفندماه ا نتایج نهایی مرحله اول انتخابات نمایندگان در هیئت‌امنا صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام می‌شود.